Legaĵeto de la semajno

Ĉi-semajne:
DENASKAJ MALSANOJ
Fonto: Bulteno SEI n-ro 179

La kuracistino Ana Paula Vecchi, de Medicin-Spiritisma Asocio el Goiania (Gojanja), donis intervjun al ĵurnalo “O Imortal” (La Nemortema), en kiu ŝi parolis pri la demando de denaskaj malsanoj, realo en la vivo de multe da familioj. En la intervjuo, farita de jurnalistino Giovana Campos, Ana Paula substrekas ke, ĉiujare, inter 5 kaj 7,9 milionoj da infanoj naskiĝas kun anomalioj, tio estas, mensaj aŭ fizikaj misformiĝoj aŭ ambaŭ kiel, ekzemple, tiuj de la koro, tiuj de nerva tipo kaj la Down Sindromo, la plej oftaj inter la gravaj misformiĝoj.

“Denaskaj malsanoj povas havi kaŭzon genetikan, infektan aŭ median. Tio signifas ke ni povas heredi tiujn modifojn aŭ ilin akiri dum gravedeco, post virusa infekto de la patrino, ekzemple” – klarigas la kuracistino, kiu atentigas, tamen, ke tiuj anomalioj ne estas la ĉefaj kaŭzoj de morto de ĵusnaskitoj, sed vere, ili estas malplimulto, ĉar, en tiuj okazoj pli ol duono de la mortoj okazas pro antaŭtempaj akuŝoj kaj komplikaĵoj okazantaj dum la nasko, laŭ la Monda Organizo pri Sano.

La intervjuo mencias ankaŭ la spiritan flankon de tiuj situacioj memorigante la valorajn informojn entenitajn en la verko “Evolução em Dois Mundos” (Evoluo en Du Mondoj – eldonejo FEB), psikografiita de Chico Xavier, en kiu la aŭtoro, la spirita bonfaranto Andreo Ludoviko, diras ke estas la senmorta spirito kiu determinas, per sia simpla ĉeesto, la asociigo de la kromosomaj paroj dum la ĉela divido. “Per sia magnetismo ĝi altiras aŭ modifas da genojn kiujn ĝi bezonas por la plenumo de sia reenkarniĝa programo cele al sia spirita progreso. Ĝi estas do la spirito kiu fiksas en la ĉeloj de la korpo la genetikan kodon kiun li bezonas, ĉiam rezulte de elektoj, ĝustaj aŭ misaj, faritaj laŭlonge de sia vojirado, sed ankaŭ de la graveco de la tasko kiun li devos plenumi.”

Andreo Ludoviko ankoraŭ asertas en la libro “Entre a Terra e o Céu” (Inter la Tero kaj la Ĉielo – eldonejo FEB) ke denaskaj malsanoj estas ĉiam “rezulto de la malfeliĉa pozicio al kiu ni iris pasintece”, postulante nian reenkarniĝon kiel kuracadon ĉar la fizika korpo estus kvazaŭ mirakla karbo-peco sorbanta la venenojn kiujn ni akumulis en nia perispirito.

Ana Paŭla enfaze substrekas ke reenkarniĝo en malsana korpo, kontraŭe al la penso de multaj personoj, estas, fakte granda beno, ŝanco de intensa kuracado por la spirito, kiu havas antaŭ si la eternecon kaj ankaŭ de lernado por la familio.

“Nenio fariĝas hazarde kaj ĉio okazas por nia bono, eĉ se ni ne sukcesas tuj kompreni tion. Dio estas Patro kaj ne forlasas siajn filojn. En la plej malfacilaj momentoj Ĝia îeesto estas ankoraŭ pli reala, sufiĉas ke ni memoru kaj fidu Ĝin” – aldonas la entervjuita, memorigante la vortojn de Chico Xavier kiuj troviĝas en la libro “Jesus em Nós” (Jesuo en Ni – eldonejo GEEM): “La denaske malsanaj filoj nur estas konfiditaj al grandaj virinoj, kapablaj ami senlime.”

Kaj ŝi finas la intervjuon kun tiuj vigligaj vortoj: “Kompreni ke la vivo ne finiĝas kun la morto de la fizika korpo, ke la malharmonioj de la korpo estas sekvo de rearanĝo en la perispirito, kiel provo sin reharmoniigi kun la Leĝo de Amo kaj ke ne ekzistas puno, sed nur la Leĝo de Ago kaj Reago, tio helpas kompreni la malsanojn sen ribelo.”

La intervjuo, titolita “Nenio fariĝas hazarde; ĉio okazas por nia bono”, estis publikigita en la decembra eldono de la ĵurnalo “O Imortal”, de la brazila urbo Cambé, en la ŝtato Paranao. E-poŝto de la redakcio limb@sercomtel.com.br.

*

“Nur Dio povas juĝi ĉies senton.” – Andreo Ludoviko. El la libro “Verda Signalo”


eee-600x337